Açık Rıza Metni

EGENİSA SİGORTA ACENTELİĞİ MUHATAPLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA METNİ

  • Sigorta poliçesi ve/veya hasar dosyası kapsamında sağlık verilerim ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin kamu veya özel tüm sağlık hizmeti sunucularından elde edilmesine ve bilgi ve belgelerin Egenisa Sigorta Acenteliği Limited Şirketi tarafından mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına,
  • Özel nitelikli kişisel verilerimin ve/veya sağlık verilerimin risk kabul ve tazminat değerlendirmelerinin yapılması amacıyla belgelerin Egenisa Sigorta Acenteliği Limited Şirketi’nin hizmet aldığı firmalara ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK gibi her türlü düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine aktarılmasına,
  • Özel nitelikli kişisel verilerimin ve/veya sağlık verilerimin sigorta sözleşmesi gereklerinin yerine getirileceği her aşamada reasürans ve rücu işlemleri de dahil olmak üzere her işlemde kullanılmasına özgür irademle izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.
  • Aydınlatma Metni ’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek, ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, her türlü iletişim aracı ve kanalla bilgilendirme yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verimin işlenmesini onaylıyorum.